Wie zijn wij?

Jeannette Hoek, director OceanDesertFood

Jeannette Hoek, director OceanDesertFood

Als je eenmaal in de ban raakt van zoutwaterlandbouw laat dat je niet gauw meer los. Eerder was ik lerares aardrijkskunde, journalist, zakelijk leider en coördinator van cultuurprojecten. Maar toen ik werd aangesproken op mijn achtergrond als landbouwgeograaf om mee te werken aan projecten in Mexico raakte ik al snel geboeid. Het ging om biosaline onderzoeksprojecten die uiteindelijk tot nieuwe land- en bosbouw-producten moesten leiden.

Niet alleen het ontwikkelen van een veelbelovend plantje tot een ‘agrarisch gewas’ bleek een hele toer. De volgende vraag is telkens weer: hoe kom je van onderzoeksresultaat tot een business case. Wat wordt je product. Altijd ben je op zoek naar oplossingen voor de kloof tussen wetenschap en praktijk. En dan loop je tegen allerlei onverwachte zaken op en moet je je regelmatig weer een nieuwe tak van sport eigen maken. Zo werd ik uiteindelijk ondernemer.

Biosaline landbouw bracht me op vele plaatsen: van Mexico waar ik werkte met de mensen van Saline Seed, Pro Natura Mexico en met zeewierproducent Baja Kelp. Via OASE kwam ik in Oman en China waar men ook op zoek is biosaline oplossingen. Later voerden mijn reizen naar andere landen in het Midden-Oosten, Kaap Verdië en Azië. Maar altijd weer terug naar Baja California waar naast de Salicornia de zeewierproducten in beeld kwamen. En vandaar weer terug naar Nederland om mijn bedrijf OceanDesertFood op te zetten en samen te werken met Nederlandse partners, bijvoorbeeld in de Zilte Kenniskring en de Zeewierboerderij.