Zilte groenten

Zilte groenten van land - Zilte groenten uit zee

Zilte groenten van land

Probleem verzilting

De rode stip geeft aan welke landen wereldwijd kampen met verziltings problemen (2014)

Wereldwijd is er een toenemende verzilting van landbouwgronden. Oorzaken variëren van te veel zoetwaterverbruik door steden en industriegebieden tot verkeerde irrigatiemethoden in droge streken. Kustgebieden verzilten door binnendringend zeewater. En de helft van al het geïrrigeerde landbouwareaal is momenteel min of meer verzilt. Klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande stijging van de zeespiegel doen het probleem nog eens flink toenemen. Zoutwaterlandbouw zoekt naar methodes om verzilte gronden weer productief te maken. Daarbij wordt naar planten gezocht die beter tegen zout kunnen en naar methodes om verantwoord van zout of brak water gebruik te maken.

Landen kwetsbaar voor zeespiegelstijging

Gebieden die gevoelig zijn voor zeespiegelstijging – waaronder alle belangrijke rivierdelta’s

Onze R&D farm in Baja California (NW-Mexico) ligt op voormalige maar nu verzilte landbouwgrond aan de Pacific. Dit gebied vertoont een verziltingsgeschiedenis die typerend is voor verzilting wereldwijd. Ooit een gebied waar intensieve landbouw werd beoefend, vonden we daar een sterk verzilt braakliggend terrein, alleen begroeid met wilde halofyten, maar onbruikbaar voor de gewone landbouw.

Belangrijkste oorzaak van de verzilting was de onttrekking van steeds meer zoet water voor stedelijk en agrarisch gebruik in de regio. Daardoor kwam het zoute water uit de ondergrond naar boven hetgeen ernstige verzilting veroorzaakte. Onze R&D farm bij Ensenada is nu een bloeiende Salicornia bigelovii (zeekraal) farm waar Saline Seed Mexico misschien wel de meest succesvolle zeekraal producent ter wereld is. Het is een unieke farm, temeer omdat de productie daar voor een groot deel plaatsvindt met zeewater. Zeekraal is een echte halofyt, een plant dus die zelfs zout nodig heeft. De Salterra-producten ‘van het land’ zijn tot nu allemaal ontwikkeld op basis van de zeekraalsoort van deze farm, die mede door ODE/ OASE is ontwikkeld.

 

Zilte groenten uit zee

Kelpwouden in de wereld

Wereldwijde verspreiding van Kelpwouden

Van werken met zeewater aan de wal is het maar een kleine stap naar de zee zelf. Voor de Pacific kust van Noord- en Zuid-Amerika groeien geweldige kelpwouden. Zeewierwouden met snelgroeiende kelpwieren van 25 – 30 meter hoog (de Macrocystis). De ecologische waarde daarvan wordt wel vergeleken met die van het Amazonegebied. Om ons in de toekomst van onder andere voldoende voedsel te voorzien gaat de aandacht steeds naar waardevolle zeewiersoorten. Er zijn heel wat eetbare en gezonde wieren, maar voor de meeste mensen buiten Azië is het eten daarvan nog geen uitgemaakte zaak. Een mariene bioloog in Ensenada heeft zijn leven gewijd aan het werken met de kelpwieren van Baja. Hij ontwikkelde een laagdrempelige zeewiersnack die vrijwel iedereen kan verleiden om zeewier producten te eten. Onder ons merk Salterra brengen wij die snack in Europa als Chips uit Zee.

De wieren worden in Baja California kleinschalig geoogst door een team van lokale duikers. De licentie voor het oogsten is verleend voor een specifiek deel van het kustwater. Gekenmerkt door stilte, schoon water en onherbergzaamheid. In de loop der tijd is het drogen en verwerken meer geprofessionaliseerd. Zie kaart Baja en foto’s van het oogsten en verwerken.

De rotskust van Baja California aan de Stille Oceaan

De rotskust van Baja California aan de Stille Oceaan

De kelp hecht zich gemakkelijk aan de rotsachtige ondergrond

De kelp hecht zich gemakkelijk aan de rotsachtige ondergrond