Salterra = zoute aarde

Salterra betekent zoute aarde. Salterra-producten komen uit een zoute omgeving. Ze worden geteeld op verzilt land of groeien in zee. Daarmee vormen zij een oplossing voor verzilting en behoren tot het nieuwe innovatieve voedsel uit zee.

Zout is onmisbaar voor zoogdieren en dus ook voor mensen. Maar teveel aan zout is niet goed. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor de bodem waarop wij planten telen. Verzilting is een groot probleem voor boeren over de hele wereld omdat de reguliere landbouwgewassen die wij door de jaren heen ontwikkeld hebben niet houden van zout.

Op zoute of verzilte gronden kunnen vaak nog wel zout tolerante of zoutminnende planten groeien. Sommige daarvan, zoals zeekraal (Latijnse naam Salicornia), groeien zelfs op zeewater. Bij uitstek een zoute groente dus. De gedroogde zeekraal van Salterra komt van onze productiefarm in NW-Mexico, die gelegen is op voormalige landbouwgrond en werkt met zeewater.

Zeekraal en een zeekraalveld - Salterra

Van land bevloeid met zeewater is het maar een kleine stap de zee in. Volgens velen hebben de groenten uit zee de toekomst. Maar vinden wij ze ook lekker? Salterra slaat een brug naar de innovatieve zee-groenten door snacks te produceren waarvan de smaak heel dicht bij het ons bekende smaakpatroon ligt. Snacks van de toekomst, nu al lekker.

Chips uit Zee en een Kelpwoud - Salterra